Biography

Hivda Gökel Turkiye zaza müziğinin yorumlayan harika bir sestir. Konservatuarın ses bölümünü bitirdikten sonra kendini  Zaza müziğine ve bu geleneğin yaşamasına adamıştır.  Cografyası dağlık bir bölgeye ait olan bu müzik, manzaralarındaki  güçlü karakteristik özellikleri  taşımaktadır.  Söylenen türküler konu olarak daha çok  sevinç, keder, göç, ölüm, kahramanlık, aşk gibi konuları ele alır. Kürt dilinin en eski bir lehçesi olan Zazaca dışında Hivda Gökel, soranice, kürtçenin başla bir lehçesi olan Kırmanice ve türkçe türkülerde söylemektedir. Hivda GÖKEL’ e sahnede bağlama-cümbüş, keman ve vurmalı çalgılar eşlik etmektedir.