Sanatçı konaklaması

AYVALIK’TA  SANATÇI   KONAKLAMASI

Sanatın ve sanatçının hizmetinde tarihi bir mekân

Karagöz Sanat Evi

CENTRE_KARAGOZ_3    CENTRE_KARAGOZ_2Geçmişte eski bir zeytinyağı deposu iken 2005 yılında restore edilip kültür – sanat yaşamına kazandırılan Karagöz Sanat Evi, müzik, edebiyat, yaratıcı yazarlık, drama, resim, fotoğraf, heykel, sinema, video, tiyatro, dans, sirk, el sanatları, aşçılık, mimarlık, felsefe, psikoloji ve benzeri alanlarda sanat ve kültür dünyasının düşünen, yaratan insanlarına açık ender bir çalışma, buluşma, workshop ve sergi alanıdır.

Doğal ve kültürel güzellikleriyle tanınan Ayvalık’ın merkezinde bulunan Karagöz Sanat Evi, farklı kültürel konularda çalışma ve yaratım yapmak isteyen sanatçılar ve amatör sanat severler için SANATÇI KONAKLAMASI (Artist Residence) mekânı ve Sergi Salonu olarak hizmet vermektedir.

SANATÇI  KONAKLAMASI  – ARTİST RESİDENCE 

Yaklaşık 30 yıldan bu yana dünyada uygulanmakta olan “Sanatçı Konaklaması”, kültürün ve sanatın kendi kabuğundan çıkıp görünür olmasını amaçlayan bir deneyimdir.

Dünyanın pek çok ülkesinde, kültür kurumları ile yerel ve özel kuruluşlar, sanatçıları şehirlerine konuk ederek onlara alışılagelen ortamlarının dışında çalışma olanağı sunan bir politika izlemektedirler.

Bu kurumlar kendi kültür politikaları ve seçimleri çerçevesinde sanatçının bulunduğu mekandan ayrılıp bambaşka bir atmosferde yaratım yapabileceği yada proje gerçekleştireceği bir çalışma alanı yaratırlar. Sanatın sanatla, sanatçının ve sanatın halkla buluşmasına olanak sağlayacak ve kolaylaştıracak bir mekan sunarlar. Sanatçının kamusal alanda rol sahibi olacağı bir ortam hazırlarlar.

Kişiye düşünecek, araştıracak, yaratacak ve ürettiğini gösterebilecek olanakları sağlayan “sanatçı konaklaması”, müzik, dans, tiyatro, sinema, plastik sanatlar, felsefe, el sanatları, edebiyat, şiir, sokak sanatları ve benzeri alanda çalışan tüm sanatçılar ile bu alanlarda amatör çalışma yapmak isteyen sanatseverleri kapsar.

Kendi özel mekanının dışına çıkan sanatçı, yaratımını başka bir yerde, başka bir atmosferde gerçekleştirirken dış dünyaya açık bir seyahate başlar.

Sanatçı tek başına ya da bir sanatçı grubu olarak, yeni bir projeyi, bir yaratımı ya da daha önce başlattığı bir çalışmayı, bu uygun mekânda hayata geçirir. Sanatçı, çalışmasını bu mekânda dener, ona şekil verir, mekânın teknik olanaklarını kullanarak konaklama süresinde belirlenen amaca ulaşmayı hedefler.

Zamanlama, öngörülen yaratım projesine göre ayarlanır. Süre bir haftadan bir sezona kadar yayılabilir.

AYVALIK’TA SANATÇI  KONAKLAMASI

Karagöz Sanat Evi, yukarıda genel felsefesini anlatmaya çalıştığımız “Sanatçı Konaklaması” projesini Ayvalık’ta, restore edilmiş tarihi bir zeytinyağı deposunda hayata geçirmektedir.

Bu çerçevede Karagöz Sanat Evi neler öngörüyor : 

Ulusal ve uluslararası düzeyde sanatçıları  davet ederek  kültürel üretim yapmalarına yardımcı olur.

Projeye katılan sanatçının varlığından faydalanarak, yerelin kültürel dinamizmini artırmayı hedefler.

Sanatçının Ayvalık ta bulunduğu dönemde diğer sanat dallarında ki insanlar ile ilişki kurmasını ve bir proje gerçekleştirmesini sağlar.

Toplumun farklı kesimleri ile sanatçı arasında kültürel bağlar kurar ve halkla sanatçı arasında ilişkiyi geliştirir.

Konaklama için yapılan çalışma aynı zamanda sanatın halk ile buluşma ve paylaşımına şahitlik eder.

Sanat kişisel mutluluk ve gelişme için önemli bir kaynaktır. Karagöz Sanat Evi, konaklama yapacak sanatçıyı toplumun çeşitli kesimleriye ilişkiye geçirirken, onların göz ve kulaklarını kültüre açmayı, ufuklarını genişletmeyi, merak uyandırmayı, yaşama farklı bakma ve algılamayı amaçlar.

Bu doğrultuda, sanatçı çalışmalarını yerelde ki toplumsal kesimler ile paylaşır kültür alışverişinı derinleştirir.

Sanatçı kültürel  zenginliğini halkın farklı kesimlerinde ki sanat severlere sunarken aynı zamanda onlardan öğrenir.

Karşılıklı bu değiş tokuş insanların sanatla buluşmasını, sanatçının halkı tanımasını, her iki tarafın yeniliklere açık olmalarını ve kültürel zenginleşmelerini sağlar.

Halk ile yapılan karşılaşma bir animasyon, eğlence değil, sanatçının eserine ve çalışmasına saygı duyularak karşılıklı etkileşim ve gelişim imkânı aranmasıdır.

Konaklayacak sanatçı yanlız olmayı ve  sadece kendi çalışması üzerine yogunlaşmayı tercih ediyorsa, bu yaklaşıma da saygı duyulur.

MEKAN ve KOŞULLAR

Ayvalık meydanına 30 metre uzaklıkta ki Karagöz, 70 m2 kullanım alanına sahiptir. Tamamen taş, ahşap, demir işleme ile restore edilmiş olup  içinde şömine, bar ve wc bulunmaktadır.

Sanatçı Konaklaması için Karagöz Sanat Evi, en az bir hafta süre için çalışma – residence amaçlı kiralanabilir.

Karagöz Sanat Evi, bu etkinliğin gerçekleşebilmesi, sanatçının en iyi koşullarda çalışabilmesi için her türlü yerel hazırlığı yapar. Konaklama vb konularda yardımcı olur.

Sanatçı kendi konaklama bütçesini karşılar yada özel kurumlar ve yerel yönetimler düzeyinde destek araştırması yapar.

Kenan ÖZTÜRK

Karagöz Sanat Evi , Barboros cad.1.sokak, 2.ara. no. 22  Ayvalık

Tel. +33 6 08 07 16 28   karagozsanatevi@gmail.comwww.cafeturc.com